I Visualcom forstår vi, at vores aktiviteter har indflydelse på vores medarbejdere, kunder, leverandører og deres familier. Vi føler os medansvarlige for miljøet, som er vores alle sammens fælles gode. Ved at følge en ordentlig forretningspraksis har vi i særdeleshed indflydelse på folks arbejdsbetingelser, og også på miljøbeskyttelse overalt i landet. Vi er en socialt ansvarlig virksomhed.


Miljø

Styringen af storformatproduktionen for vores kunder foregår gennem samtidig respekt for miljøet. Kriterierne for udvælgelse af vores leverandører er blandt andet:

Iko 1Anvendelse af økologske farver til trykproduktionen

Iko 1Indkøb af genanvendelige produkter

Iko 1ISO 14001 indenfor miljø

Iko 1Genanvendelse af produktionsaffald

 
Vi tilbyder vores kunder miljøvenlige produktionsbetingelser, og anbefaler anvendelse af materialer som stammer fra kendte europæiske fabrikker.

 

God adfærd indenfor Business

Vores regler for god adfærd kan indeholdes i enkelte, væsentlige punkter:

  • Inden vi indgår et samarbejde undersøger vi hvordan vores potentielle leverandører driver deres virksomhed.
  • Vi lægger særlig vægt på at de virksomheder der samarbejder med os er pålidelige, og i særdeleshed at de betaler deres underleverandører til tiden.
  • Vi lægger særlig vægt på ordentlige lønforhold og korrekt behandling af medarbejderne i de firmaer vi samarbejder med.
  • I forhold til kunderne tager vi fuldt ansvar for vores underleverandørers adfærd.
  • Vi fjerner uhæderlige samarbejdspartnere fra vores samarbejdsområde.
  • Vi samarbejder kun med trykkerier som opfylder de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse.


SOS Børnelandsbyer

Siden 2011 har vi uden ophør støttet organisationen SOS Børnelandsbyer.

Organisationen SOS Børnelandsbyer (SOS Children\'sVillages) hjælper forladte og forældreløse børn. Organisationen virker i 132 lande, herunder i Polen. Missionen for SOS Børnelandsbyer i Polen er at levere hjælp til alle børn, som har mistet forældrenes støtte, eller som er udsat for at miste denne. Selskabet skaber for disse børn en form for surrogathjælp, i daglig tale kaldet ”Børnelandsbyer”. Der modtager forladte og forældreløse børn en familie; mor, far, kærlighed, sikkerhed, altså betingelser som gør at de kan udvikle sig. SOS Børnelandsbyer lægger særlig vægt på at forberede børnene til et selvstændigt liv. Organisationen står også for kortfristede hjælpeprojekter, altså steder hvor børnene kan opholde sig midlertidigt, en sikker helle for børn, som venter på rettens beslutning om deres endelige opholdssted. Organisationen søger også af alle kræfter at modvirke familiernes opløsning, gennem forskellige programmer som søger at styrke familien.

www.sos-wd.org
[Klik, for at se en tak for samarbejdet]