Porta

Porta
Porta

Virksomheden Porta KMI Poland er en polsk producent af døre, som i mange år har fastholdt en position som markedsleder i Polen. Porta henter sin styrke fra en over 20-årig erfaring, og sætter de højeste standarder indenfor dør-snedkeri. Dørfabrikken Porta stillede os foran den udfordring af rebrande deres flåde af lastbiler, i form af to selvstændige bilpakker, beliggende ved to af de fire fabrikker, som kunden ejer. Med anvendelse af vores erfaring indenfor produktion af storformattryk, montage og optimalisering af logistikomkostningerne, gennemførte vi processen med fuld succes.

Udvælgelse af højeste materialekvalitet, trykmetoden på denne, samt også blivende forædling. Organisering af mobil montage af tunge reklamer, på to pladser som er beliggende på forskellige steder. Planlægning af en logistisk effektiv montage. Sikre 3-årig garanti på det leverede produkt. Gennemføre periodisk kontrol af kvaliteten af den afmærkede bilpark. Reagere omgående ved enhver servicehenvendelse, med henblik på at sikre dyre ladninger mod vejrliget.
Vi sikrede vores kunde en professionel service, som opfyldte alle de opstillede kvalitetskrav. Vi garanterede en langvarig holdbarhed af de i reklameproduktet anvendte reklamer, også under ekstreme vejrforhold. Vi sørgede for de ønskede garantibetingelser for de leverede produkter. Under hensyn til behovet for at køretøjerne i så begrænset omfang som muligt blev tidsmæssigt engageret i processen foretog vi en effektiv koordinering af bilparkens afmærkning. Vores succes er bekræftet ved en forlængelse af kontrakten med hensyn til fremtidig rebranding af lastvognsparken.