Praktiker

Praktiker
Praktiker

Praktiker er en kæde af butikker med byggevarer, etableret i 1978 i Luxembourg. Indtil dato er der etableret 435 Praktiker markeder, herunder 350 i Tyskland, i Polen 24. I andre europæiske lande (Grækenland, Tyrkiet, Luxembourg, Ukraine, Bulgarien, Rumænien, Ungarn) findes der 62.

Organisering af kundens billboardplakater i overensstemmelse med en nøjagtigt fastsat plan. Sikre løbende høj kvalitet og service af kundens egne standere. Garantere en høj æstetik på de brugte billboards, samt den bedst mulige produktgaranti.
Vores kunde fik leveret sine reklametavler, med garanti for at vi ville overholde tidspunktet for iværksættelse af kampagnen, og vi sikrede også den højeste kvalitet af de påklæbede plakater, under hensyntagen til vejrliget, særligt i vinterperioden. De billboards som vi skulle lime blev renset fra rester af gamle plakater for hver sjette udskiftning. Det gav ikke kun æstetiske værdier for vores kunde, men sikrede først og fremmest at plakaterne blev klæbet præcist op på kundens reklametavler.