Michał Kułak

Lider Zespołu Stałych Kontraktów

Olgierd Woźnicki

Specjalista ds. Koordynacji Projektów
Zespół Stałych Kontraktów

Maciej Mikosik

Specjalista ds. Koordynacji Projektów
Zespół Stałych Kontraktów

Karolina Kowalska

Menedżer Rozwoju Platformy Technicznej
Lider Zespołu Punktów Sprzedaży

Anna Gajos

Specjalista ds. Relacji z Klientami
Zespół Punktów Sprzedaży

Małgorzata Marszałek-Nieszyn

Specjalista ds. Relacji z Klientami
Zespół Punktów Sprzedaży

Monika Mosur

Specjalista ds. Relacji z Klientami
Zespół Punktów Sprzedaży

Dominik Aronowski

Specjalista ds. Koordynacji Projektów
Zespół Punktów Sprzedaży

Emilia Stelmaszczyk

Specjalista ds. Koordynacji Projektów
Zespół Punktów Sprzedaży

Cezary Olszewski

Lider Zespołu Project Management

Martyna Makowska

Menedżer ds. Relacji z Klientami Kluczowymi
Zespół Project Management

Karol Szkup

Specjalista ds. Koordynacji Projektów
Zespół Project Management

Ewa Kowalik

 Lider Zespołu DTP 

Katarzyna Krzewińska

Operator DTP

Adrian Tomczuk

Menedżer ds. Rozwoju Biznesu

Dawid Krysiak

Specjalista ds. Wsparcia Procesów Biznesowych

Edyta Wallker

Główna Księgowa

Anna Szarek

Dyrektor Operacyjna

Marta Krzaczkowska-Sienkiewicz

Dyrektor Personalna

Tomasz Kantak

Dyrektor Zarządzający