Compensa

Compensa

Compensa has been on the Polish market since 1990. It is part of the Austrian Vienna Insurance Group and is a leader on the insurance market in Poland. Compensa offers a comprehensive service to individual customers as well as small and medium sized businesses and corporate clients with regards to transport, health, home, property and civil liability insurance.

In 2013, the Visualcom Design Team was asked by Compensa's Marketing department to carry out the full branding process of its headquarters. The signage is on the roof of the company headquarters at 162 Jerozolimskie Avenue in Warsaw.

To carry out the process of signage whilst ensuring pedestrian safety around the building as well as air traffic safety in the area of Chopin International Airport in Okęcie. Delivery of the construction, production and installation of the signage as well as full legal, health and safety and architectural-construction services for the process.
The Visualcom Design Team effectively coordinated the execution whilst taking into account the whole range of critical factors indicated by the client. Our company offered a cast-iron guarantee for the delivered signage. A 10 year guarantee on the construction, 5 years on the lighting, 2 years on the power supply, 3 years on the UV print of the advertisement and 5 years on the individual illuminated letters. Over 2100 modern and energy-saving LED modules, supplied by Samsung, were used. In every letter of COMPENSA 100 LED modules were installed and in the signet of the logo 500 modules, whilst the red line contained 300 modules and in the VIENNA INSURANCE GROUP letters there were 500 LED modules. Each module was 0.42 watt meaning the total energy consumption of a 22 metre sign is less than 1000 watts. The construction was made of steel and weighed 2 tonnes with a 4 tonne concrete ballast. The illuminated letters weighed 800kg and were installed at a height of 33m on the top of the Mistral building, 144 above sea level using a building crane. 8 people were engaged in the process on the client's and Visualcom’s side and 3 from government institutions. The technical and administrative documentation alone contained over 30 pages. All the work was carried out with the greatest care of the Compensa employees whilst maintaining the highest quality production and installation standards.

I Etap - Projekt - 4 tygodnie.

 1. Współpraca z klientem w celu określenia kształtu reklamy. Wspólny projekt i selekcja opcji oznakowania, takich jak:
  • widoczność reklamy od Śródmieścia Warszawy, względem sąsiedniego parku biznesowego Orange;
  • wygląd znaku względem samego budynku;
  • pozycja znaku na budynku i jego ekspozycja względem otoczenia;
  • wygląd konstrukcji;
  • wielkość znaku z perspektywy Alei Jerozolimskich;
  • wysokości m n.p.m. ze względu na korytarz lotniczy przy Alejach Jerozolimskich w okolicach lotniska Okęcie.

II Etap - Dokumentacja - 10 tygodni.

 1. Wykonawczy projekt konstrukcyjny, przygotowany przez uprawnionego konstruktora budowlanego. W projekcie, zgodnie z normami budowlanymi, określono dokładną strukturę konstrukcji pod reklamę, jej trwałość, zastosowanie odpowiedniego materiału, śrubunków oraz finalny wygląd względem elewacji. Projekt uwzględniał siły działające na znak, takie jak warunki atmosferyczne, ze szczególnym naciskiem na silny wiatr. W projekcie były brane pod uwagę także nośność stropu, wygląd zewnętrzny konstrukcji, galwanizacja tj. ocynkowania konstrukcji, aby zabezpieczyć ją przed korozją.
 2. Badania geodezyjne, wykonane przez uprawnionego geodetę z ramienia Polskich Portów Lotniczych, wykazało, iż najwyższy punkt demontowanej nieaktualnej już w tym miejscu reklamy Compensa, mieści się na wysokości 145 m n.p.m. ze szczególnym zwróceniem uwagi na nieprzekraczanie poziomu prac 150 m n.p.m. Miało to na celu dbałość o bezpieczeństwo nawigacji samolotów pasażerskich na niedalekim lotnisku.
 3. Wypis z rejestru gruntów. Odpis z mapy ewidencji gruntów m.st. Warszawa, Urząd Dzielnicy Ochota.
 4. Uprawomocnienie wszystkich powyższych dokumentów, tj: projektu konstrukcyjnego, badania geodezyjnego, wyrysu z ewidencji gruntów, opinii Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 5. Uzyskanie pozwolenia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Wydziału Architektury i Budownictwa, na instalację zaprojektowanej reklamy.

III Etap - Produkcja - 10 tygodni.

 1. Produkcja konstrukcji stalowej przez wytwórnię ślusarską, zgodnie z wykonawczym projektem konstrukcyjnym.
 2. Wytworzenie liter świetlnych Compensa w procesie:
  • cięcia i gięcia blachy;
  • spawania konstrukcji poszczególnych liter;
  • spawania elementów stalowych i blaszanych;
  • malowania proszkowego elementów;
  • przygotowania frontów z zadrukowanego winylu typu backlight;
  • instalacja źródła światła LED.
 3. Wytworzenie liter świetlnych VIENNA INSURANCE GROUP w procesie:
  • frezowania plexi;
  • wytworzenia obudowy liter świetlnych;
  • sklejania elementów;
  • instalacji źródła światła LED;
  • przygotowania konstrukcji dla liter.

IV Etap - Montaż - 2 tygodnie.

 1. Przygotowanie terenu prac, wygrodzenie go w sposób bezpieczny i zgodny z BHP, zwłaszcza ze względu na użycie 40-metrowego dźwigu.
 2. Demontaż starego oznakowania przy użyciu dźwigu, demontaż liter, transport pionowy na parking, utylizacja.
 3. Transport pionowy nowej konstrukcji i oznakowania na dach.
 4. Montaż konstrukcji przez śrubunki ocynkowanych elementów stalowych.
 5. Montaż liter do konstrukcji na podstawie szablonu komputerowego, instalacja każdej z liter za pomocą zamocowań i śrubunków.
 6. Wypoziomowanie powierzchni stropu pod ustawienie konstrukcji z literami równolegle i prostopadle względem elewacji budynku.
 7. Instalacja zasilaczy elektrycznych, podłączenie reklamy do aparatu czasowego oraz rozdzielni elektrycznej na dachu budynku.