Ryzyka pogodowe w reklamie. 
Wpływ pogody na warunki montażu, żywotność i gwarancję reklam.

Nasza firma dokłada starań, aby zapewnić swoim klientom produkty i usługi najwyższej jakości. 
Bierzemy odpowiedzialność za nasze rezultaty.
Nasza mantra to: „Poczuwamy się!”.

Dlatego używamy najlepszych materiałów przyjętych na europejskim i polskim rynku. Materiały te są odporne na warunki atmosferyczne, choć trzeba pamiętać, że są przeznaczone do lekkiej obróbki i montażu. 

Pogoda oddziałuje na reklamy nieustannie, w sposób zmienny i skrajnie. Dlatego zależy nam, aby wspierać naszych klientów w bieżącym, estetycznym użytkowaniu i serwisie posiadanych reklam.

Dynamiczna mapa pogodowa IMGW

Billboardy

Aby dawać najwyższą jakość obsługi względem warunków pogodowych, powinny być wykonane z blachy ocynkowanej i posiadać ramki ochronne przed zacinaniem deszczu i wiatru. Ekrany tablic powinny być nieskorodowane i gładkie (nie wygięte).

 1. IkonaEkran ocynk
 2. IkonaRamki
 3. IkonaGładki ekran


Deszcz znacząco podnosi ryzyko „spłynięcia” plakatu z tablicy, a także powoduje rozpuszczenie i spływanie kleju na elewację. Wiatr znacząco utrudnia montaż plakatów poprzez sklejanie się brytów w trakcie klejenia. Porywisty wiatr rwie bryty plakatów. Przy porywistych podmuchach wiatru ze względów bezpieczeństwa nie używa się podnośników koszowych. Silny wiatr uszkadza tablice i wygina blachę ekranu. Wilgoć z deszczu i śniegu pomiędzy warstwami plakatów wpływa na korozję tablicy. Podobnie na korozję mają wpływ również środki zimowe w roztworze kleju do billboardów. Korozja ekranu niweluje przyczepność plakatów do tablicy. Są to procesy nieuchronne. Zapobiegamy im dbając o dostawę ocynkowanych ekranów z ramkami ochronnymi, dalej utrzymanie optymalnej ilości warstw plakatów na tablicy, a dalej wymianę ekranu po jego wyeksploatowaniu na nowy. Wysokie temperatury (powyżej +25 st. C) powodują szybkie parowanie wody z klejem, a więc utrudniają przyczepność do suchego kleju na warstwie, do której kleimy plakat. Niskie temperatury (poniżej +5 st. C) powodują zamarzanie plakatów i słabą przyczepność do zamarzniętej tablicy, czego konsekwencją jest spadanie brytów. Niskie temperatury wpływają negatywnie na fizyczne tempo pracowników terenowych. Podobnie, krótki dzień w okresie zimowym wpływa negatywnie na tempo pracy i przemieszczania się ekip technicznych.

Inne warunki montażu, które należy brać pod uwagę w planowaniu logistyki prac to lokalizacja tablicy, a konkretnie warunki dostępu do niej, np. utrudnienia w postaci rowów, bliskości jezdni, odległość od ogrodzenia, podmokły teren, krzewy itp.

 1. IkonaDeszcz
 2. IkonaWiatr
 3. IkonaKorozja
 4. IkonaWysoka temperatura
 5. IkonaNiska temperatura

 

Przeszkody biologiczne w plakatowaniu

Okres letni to czas, gdy przy tablicach czasem pojawiają się gniazda szerszeni i os albo pająków. Te stworzenia mogą dostarczyć nam nieprzyjemności. Staramy się być przygotowani na takie ewentualności. Natomiast rzadko, ale zdarza się, że nasi pracownicy są uczuleni na jad osy.

Czas letni to okres wegetatywny krzewów i trzcin przy tablicach. Nasza firma nie zajmuje się dbałością o ogrodnicze otoczenie tablic klienta. Nie dokonujemy koszenia ani przycinki terenów zielonych.

Nigdy nie wymagamy od naszych pracowników dyspozycji w usuwaniu przeszkód biologicznych w wykonaniu usługi. W takich sytuacjach dajemy im prawo do zaniechania wykonania pracy.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie prowadzimy także wycinki drzew i nie usuwamy gniazd ptaków.

 1. osaOsa
 2. trawaWysokie trawy
 3. gniazdoGniazda ptaków


 

Folie reklamowe a deszcz lub śnieg

Z reguły nie wykonujemy zewnętrznych aplikacji folii podczas odpadów deszczu lub śniegu. Deszcz uniemożliwia rozłożenie brytów folii, znacząco utrudnia przygotowanie podłoża, powoduje brudzenie się witryn w trakcie aplikacji. Natomiast folie po wykonaniu aplikacji, w trakcie okresu gwarancji, są całkowicie odporne na ww. warunki pogodowe. 

 1. IkonaOdporność folii
  na deszcz i śnieg
 1. IkonaMontaż/deszcz
 2. IkonaMontaż/śnieg

Wiatr utrudnia prace aplikacji folii

Powoduje: sklejanie się brytów, łamanie się papieru podkładowego i zaginanie folii. Dodatkowo powoduje transmisję kurzu i przyklejanie się ziaren piasku na klej folii, a przez to słabszą estetykę i zmniejszenie przyczepności folii.

 1. IkonaWiatr
 2. IkonaKurz na kleju
 3. IkonaDrobinki piachu

Niskie temperatury (poniżej +5 st. C) 

Powodują twardnienie i kruchość wyklejonej lub klejonej folii, czego konsekwencją jest kruszenie się, pękanie folii i konieczność usuwania starych warstw kawałek po kawałku. Aby temu zaradzić, możemy podgrzewać folie, aby nadać jej elastyczność, jednak wygrzewanie może powodować pękanie szyb. Niskie temperatury wpływają na tempo pracy ekip technicznych (i czas pracy podnośników koszowych), ponadto wymagają użycia skrobaków, a więc podnoszą ryzyko zarysowania szyb. Niskie temperatury obniżają także elastyczność szyb, a więc wzrasta ryzyko ich pękania w trakcie mechanicznego usuwania folii. Niskie temperatury zmniejszają przyczepność folii z powodu słabej wulkanizacji folii i zwiększają ryzyko podwijania się krawędzi aplikacji, zwłaszcza w miejscach o dużym nasyceniu koloru.

 1. IkonaKruszenie folii
 2. IkonaPękanie szyby

Inne warunki montażu, które należy brać pod uwagę przy planowaniu aplikacji folii to istniejące skazy na szkle, odstające, uszkodzone i butwiejące uszczelki witryn. 

 


 

Bannery i ich montaż w niskich temperaturach

Wiąże się z brakiem możliwości użycia elektronarzędzi. Niskie temperatury powodują niską elastycznośćkurczenie się materiałów, a tego konsekwencją są widoczne zagięcia bannerów i brak możliwości rozpięcia ich w sposób estetyczny. Banner lub lico elastyczne (winylowe) kasetonu świetlnego jest niemożliwe do gładkiego rozpięcia w niskich temperaturach. Dodatkowo, twardnienie materiału podnosi ryzyko uszkodzeń podczas naciągania. Zaleca się, aby prace montażowe bannerów wielkoformatowych prowadzić w dodatnich temperaturach.

 1. IkonaElektronarzędzia
 2. IkonaPękanie banneru
 3. IkonaBrak gładkości baneru

  

Pojazdy i aplikacja wizerunkowa

W okresie zimowym montaż folii polimerowych lub wylewanych na pojazdach możliwy jest wyłącznie w ogrzewanym pomieszczeniu. Czas wiązania kleju folii polimerowej lub wylewanej od momentu wykonania aplikacji to minimum 12 godzin, wyłącznie w dodatniej temperaturze (np. w ogrzewanej hali). Pojazd przed przekazaniem do aplikacji powinien być każdorazowo wymyty na myjni bez woskowania. Wosk daje tłustą powłokę na karoserii, a więc brak możliwości związania kleju z karoserią i późniejsze „spływanie” przekazu z samochodu. Szczegółowe warunki przekazania/odbioru pojazdu do aplikacji są opisane w Księdze Standardów Visualcom: OBPR-17-B-Wzo-Oswiadczenie klienta pojazd-4.

 1. IkonaDokument
  procedury
 2.