CHL

CHL
CHL
Naszym zadaniem przy tej akcji PLM* była wymiana oznakowania na flocie 320 samochodów firmy Cash Handling Logistics, zlokalizowanych w 16 taborach na terenie całego kraju. CHL jest wiodącym operatorem konwojów finansowych w Polsce. Zadanie było o tyle trudne, że wymiana oznaczeń musiała być realizowana w sposób nie zakłócający bieżącej pracy pojazdów i brygad, a czas na obsługę całego kontraktu wyniósł zaledwie 14 dni kalendarzowych (wraz z usunięciem nieaktualnych przekazów).
Dowiezienie tak krótkiego terminu było możliwe z wykorzystaniem naszego systemu Platformy Technicznej. Platforma Techniczna Visualcom jest to sieć ponad dwustu współpracujących z naszą firmą ekip montażowych na terenie całego kraju, a także zbiór standardów zarządzania tymi ekipami. Nasze ekipy wyspecjalizowane są w technice reklamy, również reklamy tranzytowej.

Zamknęliśmy ten projekt zgodnie z ustalonym, choć bardzo wymagającym harmonogramem, a także w zgodzie z zakresem i ustalonymi kosztami.

* akcja PLM to w żargonie naszej firmy akcja produkcyjno-logistyczno-montażowa, czyli kontrakt lub projekt wymagający od nas skoordynowania prac produkcyjnych oraz montażowych z użyciem szeregu wykonawców w wielu lokalizacjach równocześnie.