Compensa

Compensa

Compensa działa na polskim rynku od 1990 roku. Spółka austriackiej grupy ViennaInsuranceGroup jest liderem branży ubezpieczeń w Polsce. Compensa zapewnia kompleksową obsługę klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych oferując m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, zdrowotne, mieszkań, mienia i odpowiedzialności cywilnej.

W 2013 roku Zespół Projektowy Visualcom na zlecenie Biura Marketingu firmy Compensa przeprowadził pełny proces brandingowy siedziby głównej klienta. Oznakowanie mieści się na dachu siedziby głównej przy Alejach Jerozolimskich 162 w Warszawie.

Przeprowadzenie procesu oznakowania siedziby z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo w ruchu pieszym wokół budynku oraz w ruchu lotniczym statków powietrznych okolicznego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina (Okęcie). Zapewnienie projektu konstrukcyjnego, produkcji, montażu oznakowania oraz pełnej obsługi prawnej, BHP oraz obsługi architektoniczno-budowlanej procesu.
Zespół projektowy Visualcom skutecznie skoordynował realizację mając na względzie szereg czynników krytycznych wskazanych przez klienta. Nasza firma zapewniła najwyższe warunki gwarancji dla dostarczonego oznakowania. 10 lat gwarancji na konstrukcje, 5 lat gwarancji na źródło światła, 2 lata gwarancji na zasilacze, 3 lata gwarancji na nadruk UV w licu reklamy oraz 5 lat gwarancji na same litery świetlne. Do zainstalowania źródła światła użyto ponad 2100 nowoczesnych i energooszczędnych modułów LED, dostarczonych przez firmę Samsung. W każdej z liter napisu Compensa zainstalowano 100 modułów LED, w sygnecie logo 500 modułów, w czerwonym pasku 300 modułów, w całym napisie VIENNA INSURANCE GROUP zainstalowano 500 modułów LED. Każdy z modułów ma pobór 0,42 W, to jest całkowity pobór energii przez oświetlenie 22-metrowego znaku wynosi mniej niż 1000 W. Konstrukcja wykonana ze stali o łącznej wadze 2 T, dociążona balasem wykonanym z betonu o wadze 4 ton. Waga liter świetlnych – 800 kg. Litery montowane były na budynku Mistral o wysokości 33 m, na wysokości 144 m n.p.m. przy użyciu dźwigu budowlanego. W całość prac zaangażowanych było 8 osób po stronie klienta, 8 osób po stronie wykonawcy oraz 3 instytucje państwowe. Sama dokumentacja techniczna i administracyjna znaku opracowana przez Visualcom zawiera ponad 30 stron A4. Wszystkie prace odbyły się w najwyższej dbałości o bezpieczeństwo pracowników firmy Compensa przy najwyższych standardach jakościowych produkcji i montażu.

I Etap - Projekt - 4 tygodnie.

 1. Współpraca z klientem w celu określenia kształtu reklamy. Wspólny projekt i selekcja opcji oznakowania, takich jak:
  • widoczność reklamy od Śródmieścia Warszawy, względem sąsiedniego parku biznesowego Orange;
  • wygląd znaku względem samego budynku;
  • pozycja znaku na budynku i jego ekspozycja względem otoczenia;
  • wygląd konstrukcji;
  • wielkość znaku z perspektywy Alei Jerozolimskich;
  • wysokości m n.p.m. ze względu na korytarz lotniczy przy Alejach Jerozolimskich w okolicach lotniska Okęcie.

II Etap - Dokumentacja - 10 tygodni.

 1. Wykonawczy projekt konstrukcyjny, przygotowany przez uprawnionego konstruktora budowlanego. W projekcie, zgodnie z normami budowlanymi, określono dokładną strukturę konstrukcji pod reklamę, jej trwałość, zastosowanie odpowiedniego materiału, śrubunków oraz finalny wygląd względem elewacji. Projekt uwzględniał siły działające na znak, takie jak warunki atmosferyczne, ze szczególnym naciskiem na silny wiatr. W projekcie były brane pod uwagę także nośność stropu, wygląd zewnętrzny konstrukcji, galwanizacja tj. ocynkowania konstrukcji, aby zabezpieczyć ją przed korozją.
 2. Badania geodezyjne, wykonane przez uprawnionego geodetę z ramienia Polskich Portów Lotniczych, wykazało, iż najwyższy punkt demontowanej nieaktualnej już w tym miejscu reklamy Compensa, mieści się na wysokości 145 m n.p.m. ze szczególnym zwróceniem uwagi na nieprzekraczanie poziomu prac 150 m n.p.m. Miało to na celu dbałość o bezpieczeństwo nawigacji samolotów pasażerskich na niedalekim lotnisku.
 3. Wypis z rejestru gruntów. Odpis z mapy ewidencji gruntów m.st. Warszawa, Urząd Dzielnicy Ochota.
 4. Uprawomocnienie wszystkich powyższych dokumentów, tj: projektu konstrukcyjnego, badania geodezyjnego, wyrysu z ewidencji gruntów, opinii Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 5. Uzyskanie pozwolenia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Wydziału Architektury i Budownictwa, na instalację zaprojektowanej reklamy.

III Etap - Produkcja - 10 tygodni.

 1. Produkcja konstrukcji stalowej przez wytwórnię ślusarską, zgodnie z wykonawczym projektem konstrukcyjnym.
 2. Wytworzenie liter świetlnych Compensa w procesie:
  • cięcia i gięcia blachy;
  • spawania konstrukcji poszczególnych liter;
  • spawania elementów stalowych i blaszanych;
  • malowania proszkowego elementów;
  • przygotowania frontów z zadrukowanego winylu typu backlight;
  • instalacja źródła światła LED.
 3. Wytworzenie liter świetlnych VIENNA INSURANCE GROUP w procesie:
  • frezowania plexi;
  • wytworzenia obudowy liter świetlnych;
  • sklejania elementów;
  • instalacji źródła światła LED;
  • przygotowania konstrukcji dla liter.

IV Etap - Montaż - 2 tygodnie.

 1. Przygotowanie terenu prac, wygrodzenie go w sposób bezpieczny i zgodny z BHP, zwłaszcza ze względu na użycie 40-metrowego dźwigu.
 2. Demontaż starego oznakowania przy użyciu dźwigu, demontaż liter, transport pionowy na parking, utylizacja.
 3. Transport pionowy nowej konstrukcji i oznakowania na dach.
 4. Montaż konstrukcji przez śrubunki ocynkowanych elementów stalowych.
 5. Montaż liter do konstrukcji na podstawie szablonu komputerowego, instalacja każdej z liter za pomocą zamocowań i śrubunków.
 6. Wypoziomowanie powierzchni stropu pod ustawienie konstrukcji z literami równolegle i prostopadle względem elewacji budynku.
 7. Instalacja zasilaczy elektrycznych, podłączenie reklamy do aparatu czasowego oraz rozdzielni elektrycznej na dachu budynku.