InterRisk

InterRisk
InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskanej przez lata działalności InterRisk proponuje swoim Klientom wszechstronną ofertę, na którą składają się ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. Każdego roku spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów.

Ulica Domaniewska stanowi główną ulicę biznesowej części Warszawy. Mokotów to nie tylko siedziby główne największych firm z branży finansowej, znajdują się również największe na świecie, sieciowe agencje reklamowe. InterRisk, który otworzył swój oddział w tym miejscu, zwrócił się do nas z zadaniem wykonania, dostarczenia i uruchomienia najwyższej jakości oznakowania z logotypami InterRisk na jednym z głównych budynków warszawskiego city. W tym wypadku klient oczekiwał szczególnego nacisku na estetykę i jakość instalacji.
Po przeprowadzeniu wizji technicznej punktu, zaprojektowaliśmy lekkie, ale funkcjonalne kasetony świetlne wykonane z konstrukcji aluminiowej oraz frontów plexi. W lightboxach zainstalowaliśmy źródło światła LED o najwyższej na rynku żywotności, a dostarczone przez firmę Samsung. Kasetony dzięki wyróżniającej, kontrastowej grafice przyciągają do oddziału klientów zainteresowanych zakupem ubezpieczenia, jednocześnie wyróżniają w tej lokalizacji brand naszego klienta.