InterRisk

InterRisk
InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskanej przez lata działalności InterRisk proponuje swoim Klientom wszechstronną ofertę, na którą składają się ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. Każdego roku spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów.

Na bazie kilkuletniej historii współpracy naszej firmy z Działami Marketingu grupy kapitałowej Vienna Insurance Group, nasz klient, firma InterRisk, postawił przed nami cel oznakowania swojej siedziby głównej w centrum Warszawy z użyciem siatki wielkoformatowej. Zakres prac miał objąć nie tylko wytworzenie konstrukcji i montaż najwyższej jakości estetycznie wykonanego materiału. Klient znając nasze prace dla innych spółek VIG poprosił także o uzyskanie wszelkich pozwoleń administracyjnych związanych z tą instalacją.
Projekt rozpoczęliśmy od wykonania wizji technicznej w celu określenia maksymalnych możliwych rozmiarów instalacji oraz jakości ściany, w której należało dokonać kotwienia. Po wykonaniu pełnej dokumentacji przed montażowej, nasz zespół projektowy zabezpieczył wszelkie prace administracyjne, by następnie wyprodukować i zainstalować reklamę w siedzibie głównej klienta.